Privacy

Privacyverklaring van Xpert Data b.v.
Xpert Data hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Voor Nederland, België en Luxemburg geldt dat wij ons bij de verwerking van persoonsgegevens houden aan de eisen die de General Data Protection Regulation (GDPR) stelt. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en met welk doel. Het is verstandig om de verklaring regelmatig te raadplegen, aangezien deze in de toekomst kan worden gewijzigd.

Registratie 
Om gebruik te maken van de webshop dient u zich te registreren waarna u een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt. Wij gaan er van uit dat degene die inlogt hiertoe bevoegd is. Indien u vermoedt dat de gebruikersnaam en het wachtwoord bekend zijn bij onbevoegden, dan dient u Xpert Data hiervan direct op de hoogte stellen.

Persoonsgegevens 
Uitsluitend de gegevens die u zelf via de webshop, telefonisch of schriftelijk aan Xpert Data verstrekt, worden bewaard en verwerkt. Xpert Data vraagt om persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling en het verzenden van het contactformulier. Indien u een bestelling plaatst worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om u eventueel over de producten te informeren, te leveren en te factureren. De geplaatste orders worden bewaard, op deze manier is zichtbaar welke producten in het verleden zijn besteld. Op het contactformulier dient u enkel de persoonsgegevens te vermelden, die noodzakelijk zijn om contact met u op te nemen. Xpert Data bewaart deze gegevens niet langer dan nodig is.

Marketing
Xpert Data gebruikt klantgegevens om haar bestaande klanten middels mailingen te informeren over nieuwe ontwikkelingen, producten, acties  en prijslijsten.   
Voor marketingactiviteiten houdt Xpert Data algemene bezoekgegevens bij van haar websites. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd, voordat deze gebruikt worden voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. 

Beveiliging
Xpert Data beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Verstrekking aan derden 
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Uitgezonderd die gevallen dat Xpert Data hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Contactgegevens 
Xpert Data bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen kunt u contact met ons opnemen.

Xpert Data b.v. 
Oosterveldsingel 2
7558 PK  Hengelo 
Tel. +31 (0)88 – 566 0000 
E-mail: info@xpertdata.nl